Ολιστική διαχείριση εργασιακού άγχους/δέσμευσης

Στην HolMind- Holistic Wellbeing σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε προγράμματα ολιστικής ενδυνάμωσης και ανάπτυξης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εργαζόμενων και των Εταιρειών.

 
 
Η ενσυνειδητότητα και η εστιασμένη προσοχή στο παρόν, αυξάνει την δέσμευση και την απόδοση.

Η ενσυνειδητότητα και η εστιασμένη προσοχή στο παρόν, αυξάνει την δέσμευση και την απόδοση.

Η μείωση του εργασιακού στρες βελτιώνει την διάθεση και την ικανοποίηση.

Η μείωση του εργασιακού στρες βελτιώνει την διάθεση και την ικανοποίηση.

Η τακτική εφαρμογή της ενσυνειδητότητας, βοηθά στην πιο αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων και δυσκολιών

Η τακτική εφαρμογή της ενσυνειδητότητας, βοηθά στην πιο αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων και δυσκολιών


το πρoβλημα

Το εργασιακό στρες,οι αυξημένες ευθύνες και η αβεβαιότητα για το μέλλον, επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση και την συνεργασία.

Το άγχος, όπως είναι γνωστό, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς και ένα σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας, όμως η συνεχής ένταση και το χρόνιο στρες, έχει αποδειχθεί, ότι αυξάνει τον κίνδυνο της επαγγελματικής εξουθένωσης (burn-out) που οδηγεί σε μειωμένη αποδοτικότητα, απουσίες, ατυχήματα, έλλειψη επικοινωνίας, αρνητισμό και φυσικά οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόσφατες έρευνες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία,( EU-OSHA) έδειξαν ότι, 40 εκατομμύρια εργαζόμενοι επηρεάζονται από το εργασιακό στρες. Κατά 51% μέσο όρο, θεωρούν το εργασιακό στρες ως κάτι σύνηθες στον χώρο της εργασίας. Είναι το δεύτερο σε συχνότητα αναφερόμενο πρόβλημα υγείας, με €20δις το χρόνο, να δαπανώνται για την αντιμετώπιση του στρες στην εργασία. Το 40% των εργαζόμενων αναφέρουν ότι η εργασία τους είναι μονότονη και περισσότερες από τις μισές χαμένες ημέρες εργασίας, οφείλονται στο άγχος. Οι ίδιες έρευνες αναφέρουν ότι η Ελλάδα έχει τα υψηλότερα ποσοστά εργασιακού άγχους (> 50%).

η ολιστικη λυση HolMinD®

Το πρόγραμμα HolMinD®, για την ολιστική διαχείριση του εργασιακού άγχους, έχει βασιστεί στα τελευταία ευρήματα της Νευροεπιστήμης και πρακτικές γνωστών Πανεπιστημίων της Αμερικής, σχετικά με την θετική επίδραση της Ενσυνειδητότητας (Mindfulness) στην διάθεση και απόδοση. Η τακτική εφαρμογή της Ενσυνειδητότητας, βοηθά στην αλλαγή της λειτουργίας του εγκεφάλου, και είναι τεκμηριωμένη από εκατοντάδες μελέτες. Είναι η επιλογή ενός τρόπου ζωής που έχουμε ξεχάσει και μας βοηθά να ζούμε με περισσότερη χαρά, υγεία, ενέργεια, αισιοδοξία και επιτυχίες.

Οι συμμετέχοντες ωφελούνται σε περισσότερα επίπεδα:

  • Ενδυναμώνουν τον εαυτόν τους ενώ παράλληλα

  • Περιορίζουν το άγχος και την ένταση στο χώρο της εργασίας,

  • Βελτιώνουν την ενεργητική ακοή και την ομαδική εργασία,

  • Αυξάνουν τη δημιουργικότητα, τη δέσμευση και την απόδοση τους.

Μέσα από πρακτικές εφαρμογές και με απλά βήματα και ασκήσεις, οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με την πρακτική της Ενσυνειδητότητας, όπου ηρεμεί ο νους και χαλαρώνει το σώμα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται ολιστικά και αποτελεσματικά και με περισσότερη ευκολία και ταχύτητα, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις στον εργασιακό χώρο.

Η διάρκεια του προγράμματος ποικίλλει ανάλογα με τους στόχους της Εταιρείας και τον αριθμό των εργαζομένων που συμμετέχουν, ενώ η δομή του περιλαμβάνει εβδομαδιαίες συναντήσεις, όπου ενδεικτικά πραγματοποιούνται:

  • Διαδραστικές παρουσιάσεις για το εργασιακό άγχος και τις επιπτώσεις του,

  • Εξοικείωση με την Ενσυνείδητη διαβίωση στην πράξη

  • Απλές βιωματικές ασκήσεις για την ενθάρρυνση της τακτικής επανάληψης της εστιασμένης προσοχής και χαλάρωσης, που οδηγεί στην ολιστική ενδυνάμωση.

  • Πρακτικές συμβουλές και καθοδήγηση για την αποτελεσματικότερη απόδοση και μεγαλύτερη ικανοποίηση στην εργασία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας, στο τηλέφωνο 210-6516268, 6940558773 ή στο holmindgr@gmail.com