Ολιστική διαχείριση εργασιακού άγχους/δέσμευσης

Στην HolMind- Holistic Wellbeing σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε προγράμματα ολιστικής ενδυνάμωσης και ανάπτυξης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του Ανθρώπινου Δυναμικού των Εταιρειών.

 
 
Η ενσυνειδητότητα και η εστιασμένη προσοχή στο παρόν, αυξάνει την δέσμευση και την απόδοση.

Η ενσυνειδητότητα και η εστιασμένη προσοχή στο παρόν, αυξάνει την δέσμευση και την απόδοση.

Η μείωση του εργασιακού στρες βελτιώνει την διάθεση

Η μείωση του εργασιακού στρες βελτιώνει την διάθεση

Η τακτική εφαρμογή της ενσυνειδητότητας, βοηθά στην διαχείριση των προκλήσεων και δυσκολιών.

Η τακτική εφαρμογή της ενσυνειδητότητας, βοηθά στην διαχείριση των προκλήσεων και δυσκολιών.


το πρoβλημα

Το εργασιακό στρες,οι αυξημένες ευθύνες και η αβεβαιότητα για το μέλλον, επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση και την συνεργασία.

Το άγχος, όπως είναι γνωστό, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς και ένα σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας, όμως η συνεχής ένταση και το χρόνιο στρες, έχει αποδειχθεί, ότι αυξάνει τον κίνδυνο της επαγγελματικής εξουθένωσης (burn-out) που οδηγεί σε μειωμένη αποδοτικότητα, απουσίες, ατυχήματα, έλλειψη επικοινωνίας, αρνητισμό και φυσικά οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόσφατες έρευνες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία,( EU-OSHA) έδειξαν ότι, 40 εκατομμύρια εργαζόμενοι επηρεάζονται από το εργασιακό στρες. Κατά 51% μέσο όρο, θεωρούν το εργασιακό στρες ως κάτι σύνηθες στον χώρο της εργασίας. Είναι το δεύτερο σε συχνότητα αναφερόμενο πρόβλημα υγείας, με €20δις το χρόνο, να δαπανώνται για την αντιμετώπιση του στρες στην εργασία. Το 40% των εργαζόμενων αναφέρουν ότι η εργασία τους είναι μονότονη και περισσότερες από τις μισές χαμένες ημέρες εργασίας, οφείλονται στο άγχος. Οι ίδιες έρευνες αναφέρουν ότι η Ελλάδα έχει τα υψηλότερα ποσοστά εργασιακού άγχους (> 50%).

η ολιστικη λυση HolMinD®

Το πρόγραμμα HolMinD®, για την ολιστική διαχείριση του εργασιακού άγχους, έχει βασιστεί στα τελευταία ευρήματα της Νευροεπιστήμης και πρακτικές γνωστών Πανεπιστημίων της Αμερικής, σχετικά με την θετική επίδραση της Ενσυνειδητότητας (Mindfulness) στην απόδοση.

Οι συμμετέχοντες ωφελούνται σε περισσότερα επίπεδα:

  • Ενδυναμώνουν τον εαυτόν τους ενώ παράλληλα

  • Περιορίζουν το άγχος και την ένταση στο χώρο της εργασίας,

  • Βελτιώνουν την ενεργητική ακοή και την ομαδική εργασία,

  • Αυξάνουν τη δημιουργικότητα, τη δέσμευση και την απόδοση τους.

Μέσα από πρακτικές εφαρμογές και με απλά βήματα και ασκήσεις, οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με την πρακτική εξισορρόπησης νου και σώματος με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται ολιστικά και αποτελεσματικά και με περισσότερη ευκολία και ταχύτητα, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις στον εργασιακό χώρο.

Η διάρκεια του προγράμματος ποικίλλει ανάλογα με τους στόχους της Εταιρείας και τον αριθμό των εργαζομένων που συμμετέχουν, ενώ η δομή του περιλαμβάνει εβδομαδιαίες συναντήσεις, όπου ενδεικτικά πραγματοποιούνται:

  • Διαδραστικές παρουσιάσεις για το εργασιακό άγχος και τις επιπτώσεις του,

  • Απλές βιωματικές ασκήσεις για την ενθάρρυνση της τακτικής επανάληψης της εστιασμένης προσοχής και χαλάρωσης,

  • Πρακτικές συμβουλές και καθοδήγηση για την αποτελεσματικότερη επίδοση στην εργασία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας, στο τηλέφωνο 210-6516268, 6940558773 ή στο holmindgr@gmail.com